Meistä

Olemme RASMUS: Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys.

RASMUS perustettiin vuonna 2002 Ihmisoikeusliiton projektina, josta kehittyi laaja verkosto. Rasmus rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 2011. Yhdistyksen tarkoituksena on myönteisten väestösuhteiden edistäminen ja niiden kautta yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistys tekee tunnetuksi ja vahvistaa ihmisten moninaista identiteettiä edistämällä yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja yhteiskuntarauhaa, sekä ehkäisemällä vihapuhetta ja segregaatiota. Järjestön jäseninä on yksityishenkilöitä ja yhdistyksiä.

Missio

Työskentelemme rasismista ja muukalaispelosta vapaan yhteiskunnan aikaansaamiseksi.  Haluamme kouluttaa ihmisiä heidän tiedostamattomista ennakkoluuloistaan, jotta nämä ennakkoluulot eivät ylläpitäisi epätasa-arvoa yhteiskunnassa.  

Visio

Haluamme saavuttaa rasismista vapaan yhteiskunnan, jossa jokaista ihmistä kohdellaan yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.

Arvot

Uskomme erityisesti tasa-arvoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja kaikkien ihmisten keskinäiseen kunnioitukseen.