Opettaja rasismin vastaisena toimijana

Tähän osioon on kuulunut Nordic Diversity Trainersin kahden iltapäivän mittaiset työpajat sekä oppimispäiväkirja. Läydät tästä lisää tietoa Nordic Diversity Trainersin palveluista.

Älä oleta! – normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja oikeudesta olla oma itsensä on oiva perusteos ammattikasvattajalle normikriitisen näkökulman omaksumiseen.

Vihapuheesta dialogiin -opas sisältää alakouluun, yläkouluun ja toiselle asteelle laadittuja työpajarunkoja, joiden avulla opetellaan tunnistamaan rasismia ja vihapuhetta ja puututaan siihen.