Opettajuus moninaisessa yhteiskunnassa

Aminkeng Atabong Alemanji on yliopistoluennoitsija ja tutkijatohtori. Hän työskentelee Åbo Akademissa ja Helsingin Yliopistossa.  Tutustu Alemanjin väitöskirjaan: “ Is there such a thing…? – A study of antiracism education in Finland

Aminkeng Atabong Alemanjin johdantoluento 7.3. 2019

Haastattelu Ylellä: “Rasismin kohteeksi joutunut mies väitteli aiheesta: Rasismia esiintyy jo päiväkodissa”

Muita Alemanjin artikkeleita:

Antiracism Apps as Actants of Education for Diversities

What, why and how do we do what we do?

Osan 1 ennakkotehtävä:

  1. Millaisia rasismiin liittyviä haasteita olet kohdannut työelämässä? Kerro esimerkkitapauksesta ja myös siitä, kuinka se tuli ratkaistuksi.  
  2. Lue jokin tai jotkin alla olevista rasismiin liittyvistä artikkeleista ja kerro hieman millaisia ajatuksia lukemastasi heräsi.