Rosa Emilia Clay utmaning

Under årets “Veckan mot rasism” skall Rasmus ry, tillsammans med våra partners i AfroFinns ry, Sahwira Africa ry, Liikkukaa ry PacuNet ry och African Fashion Week Helsinki Ry, utmana kommunfullmäktigen i Finland att namnge en karakteristisk gata, kvarter, park, bro eller liknande plats i Rosa Emilia Clays namn. Det här gäller speciellt städerna Åbo, Tammerfors, Joensuu, Vihtis, Kuopio och Helsingfors där Rosa Emilia Clay levde, arbetade och studerade under sitt liv i Finland.

Underteckna framställningen: Anti-rasismveckan, Rosa Emilia Clay


Rosa Emilia Clay föddes i Omamuru, Namibia, den 31.8 1875 och flyttade år 1887 som 13-åring till Finland adopterad av finska missionärer. Hennes barndom var inte så lycklig eftersom hon måste jobba väldigt mycket för familjen och också ställa upp som ett showobjekt vid kyrkliga välgörenhetstillställningar. Rosa Emilia gick i skola i Sordavala, i Vihtis och Helsinki och utbildade sig till lärare. Hon var också mycket musikalisk och var engagerad i många körer. Hon måste sorgligt nog också uppleva rasistiska angrepp pga sin hudfärg under 1898. Trots det tog hon emot en finsk nationalitet år 1899 och är på så sätt den första svarta personen med ett finskt medborgarskap.
Tillsammans med 300.000 andra finländare emigrerade hon senare till USA där hon förblev en aktiv medlem av det finländska samfundet till sin död år 1959 , både som lärare och som en aktiv deltagare, sångare och skådespelare i det finländska kulturlivet i USA.
Rosa Emilia Clays historia förbinder kulturen och samhällena i Namibia, Finland och USA. Detta kan gagna förändringen av den trångsynta framställningen av Finland som ett isolerat och monokulturellt land i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hågkomsten av hennes historia erbjuder också en ny syn på det finländska samhället och hjälper unga människor i Finland att identifiera sig med landets historia.
Framförallt förtjänar Rosa Emilia Clay att bli ihågkommen bland alla förnäma utländska personer, som den Ryska tsaren och Svenska kungen som fått gator och torg benämnda efter sig, och då lika mycket för hennes uthållighet, hennes motståndskraft och förmåga att klara sig som för hennes bidrag till den finländska kulturen och samhället.

Rasmus ry. har redan i partnerskap med Liikkukaa ry och Our Finland is International ry. lyft upp minnet av Rosa Emilia Clay i utbildningkampanjen “Kaamos” åren 2012 – 2014.
Tillsammans med våra partners i AfroFinns ry, Sahwira Africa ry, Liikkukaa ry, PacuNet ry och African Fashion Week Helsinki Ry utmanar vi i Rasmus ry städerna Åbo, Tammerfors, Joensuu, Vihtis, Kuopio och Helsingfors samt övriga städer att namnge en karakteristisk plats till minnet av Rosa Emilia Clay.

Vi inbjuder alla individer och organisationer att ansluta sig till oss i denna satsning. Vänligen dela denna information och kontakta din/er lokala statsfullmäktige.

Underteckna framställningen:
Anti-rasismveckan, Rosa Emilia Clay